فرم درخواست خرید ملک

توجه مهم :

لطفا جهت درخواست خرید املاک فرم زیر را تکمیل نموده و کد رهگیری را یاداشت فرمایید.

الف ) مشخصات درخواست کننده :
  نام و نام خانوادگی :
  تلفن تماس :
ب ) مشخصات ملک مورد تقاضا :
  نشانی ملک مورد تقاضا :
  ردیف مندرج در سایت :
ج) قیمت و شرایط پرداخت :
  قیمت ارائه شده توسط شرکت :
  قیمت پیشنهادی متقاضی :
  شرایط پرداخت: لطفا شرایط پرداخت خود را با ذکر مبلغ پیش پرداخت و مقدار اقساطدر این قسمت توضیح دهید
در صورتی که توضیحات بیشتری را لازم می دانید در این قسمت ذکر فرمایید :